مدرسه نمونه دولتی آیت الله خامنه ای نکا

مدرسه ای با معلمات ودانش آموزان نمونه

1-مدیر مدرسه :سید رمضان کرمی

2-معاون پرورشی :قربانعلی اسمعیلی

3-شورای دانش آموزی:1-محمد حیدریان   2-سید مجتبی شریفی  3-علی شیبانی  4-فرزاد عمرانی  5-مصطفی احمدیان

4-کمیته امور مناسبتها تبلیغات ونمایشگاه:مهدی یار نظام زاده

علی سمنانی نژاد

مهدی اسحاقی

علیرضا نجفی(عباس)

علیرضا نجفی(علی اکبر)

سید حسین اصغری

ابراهیم محسنی

5-کمیته اقامه نماز:علی احمدی

سجاد احمد نژاد

امید  روشنیان

علیرضا فتاحی خواه

مهدی فرجی

قائم  نظری

کیوان حسن نژاد

6-کمیته مواجهه با حوادث وبلایای  طبیعی:امیر رضا جعفری

احمد رضا حمیدی

حسین کهنسال

ابوالفضل شبرنگ

مهدی میرزایی

علی عبدیان

امیرحسین لطفی

7-کمیته مهارتهای زندگی:مهرداد عظیم زاده

محمد حسین پاکزاد

علی مختاری

محمو حسین کهنسال

محسن اسفند یاری

علیرضا خلیلی

حسینعلی شاه قلی زاده

8-کمیته قرآن ومعارف اسلامی:امین باقری

علی خوشنود

سید ایمان میری

حجت ا...عابدینی

محمد ابراهیم نادری

سید رضا کرمی

بهنام صادقی

9-کمیته فرهنگی وهنری:امیر محمد وفائیان

علیرضا بخشی پور

رضا زارع

امیر حسین نیک قامت

محمد صادقی

یاسر احمدی

 

10-کمیته سیاسی واجتماعی :محمد حسین استوار

عبدا...نودهی

عباس دهقان

علیرضا وهابی

علی مریخ

هادی رستمی

امیر حسین نوریان

11کمیته علمی وآموزشی:مبین طالبی

امیر حسین یزدان پناه

محمد دادگر

امیر حسین محمدی

محمد رضا برزو

محمد رضا قنبری

علیرضا رحیمی

12-کمیته تعاونی های آموزشگاهی:رضا خانی

مقداد مددپور

سید سعید حسینی

مسعود محمدی

سید علی حسینی

محمد قربانی

علی اصغر دهقانی

13کمیته پشتیبانی:حسین علی زاده

امیر محمد چهره پرداز

رضا    نیری

پوریا     حبیبی

علی  محمدی

محمد رمضانی

 

14-کمیته بهداشتی:مهدی طالبی

سید احمد فرودی

آرمین اصغری

حسن نقدی

علیرضا توکلی

رضا ابراهیمی

علی یعقوبیان

15-کمیته تربیت بدنی:حمید درزی

عباس نجی الهی

رضا حبیبی

علی نجفی

سید حسین روزه دار

علی اصغر بهاری

 

16-کمیته صلح ودوستی:حسین رحیمی

رضا شهریاری

محمد کابلی

حسن مصطفی نژاد

عارف علی زاده

روح ا...امینی

ابوالفضل اسماعیل پور

17-کمیته انتظامات:مهدی فلاح

امیر محمد جنگلبان

رضا   خانی

امید اسماعیلی

امیر حسین خرده مهر

حسین مختاری

حسین جانی پور

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 23:13  توسط قربانعلی اسمعیلی  |